28.05.2021 - Endringer mai 2021


28.05.2021 - Publisert nytt søknadsskjema for Møre- og Romsdal

Møre- og Romsdal fylkeskommune har siden 2018 benyttet et eget tilpasset søknadsskjema for bredbåndsutbygging. Vi har nå publisert en oppdatert versjon av søknadsskjema som vil bli benyttet i 2021.19.05.2021 - Visning av utbetalingsstatus

På skjermbildet for saksbehandling og utbetaling i forvalter-rollen viser vi utbetalingsstatus relatert til saken. Etter ønske har vi utvidet informasjon på visning som illustrert under. Ny informasjon er markert på bildet.16.05.2021 - Mer informasjon i meldingstekst på e-post til arkiv

Vi har etter ønsker fra en forvalter, lagt til mer informasjon om søker i selve meldingstekst på e-post som går til arkiv. Dette blir hentet fra kontaktopplysninger innlagt på en søknad.


Nye data relatert til fanen "Prosjekteier/søker" på søknad er:

 • Organisasjonsnummer
 • Navn på kontakt
 • Adresse
 • Poststed
 • Mobil
 • E-post


Nye data relatert til fanen "Kontaktperson" på søknad er:

 • Organisasjonsnummer
 • Adresse
 • Poststed
 • Mobil
 • E-post


Merk! På enkelte forenklet skjema som bl.a. "Kommunal kompensasjonsordning", blir det ikke lagt inn adresseinformasjon på "Kontaktperson" og det vil da heller ikke vises i meldingstekst på e-post til arkiv.12.05.2021 - Svalbard lagt inn som "fylke" og Longyearbyen som "kommune"
04.05.2021 - Nytt søknadsskjema for "Den nasjonalt notifiserte ordningen" publisert

I samarbeid med KMD har vi tilpasset et nytt søknadsskjema for "#2 - Kommunal kompensasjonsordning til lokalevirksomheter (Den nasjonalt notifiserte ordningen)". I hovedsak skal det opprettes ny støtteordning og ny ramme for de nye midlene knyttet til den nasjonalt notifiserte ordningen.


Les viktig informasjon fra KMD før dere publiserer, se artikkel på lenke:


Se også beskrivelse av selve søknadsskjemaet, se artikkel på lenke:03.05.2021 - Kontroll på innlegging av tall i økonomiske planer


På de fleste søknadsskjema må søker legge inn økonomiske planer for ett eller flere år tilsvarende som illustrert under. Input i disse feltene skal kun være tall. 


Vi har nå på de tre mest brukte skjemaene lagt inn kontroll på klientsiden som sikrer korrekt innlegging av økonomiske tall. Dette gjelder søknadsskjemaene:

 • Redigertbart søknadsskjema
 • Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
 • Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter #2 (Den nasjonalt notifiserte ordning)


Script fungerer slik at det kun er mulig å legge inn tall og å navigere med piltaster i de numeriske feltene.